La meteorologia a Ulldemolins

L’exposició d’aquest projecte a la meteorologia és evident, per això sempre cal tenir l’ull fixat en el cel i les prediccions, ja que poden condicionar les activitats que s’hi duen a terme.

Activació del Pla Alfa nivell 4

El Pla Alfa és el procediment operatiu establert pel Cos d’Agents Rurals de vigilància, prevenció i control d’activitats de risc, davant les situacions de perill d’incendi forestal que es puguin produir. És per això que, fruit de la situació climàtica actual i l’abandonament de la massa forestal, cal estar pendents de l’estat d’aquest Pla en tot moment de l’any però sobretot a l’estiu i en èpoques de sequera, forts vents i l’increment de temperatures.

L’activació del nivell 4 del Pla Alfa al Priorat implica, entre d’altres coses descrites més avall, el tancament dels accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant, la qual cosa representa el tancament de l’accés a l’ermita de Sant Antoni i Santa Bàrbara d’Ulldemolins on s’ubica La Porta del Congost, ja que està a l’interior dels límits de l’espai natural protegit. Durant els períodes en què es dona aquesta activació, totes les activitats programades i reserves en aquest indret quedaran suspeses.

Aquestes situacions de perill es graduen en una escala de 5 nivells operatius, de 0 a 4. Cadascun correspon a un nivell de perill d’incendi forestal.

Què comporta cada nivell?

L’activació de cada nivell comporta la realització de determinades actuacions preventives i un grau de mobilització dels efectius.

Nivell 0: Perill baix/moderat – Cal seguir les mesures preventives bàsiques.

Nivell 1: Perill moderat/alt – Estan regulades determinades activitats amb risc d’incendi a menys de 500 metres de terreny forestal, com per exemple:

 • Crema de restes vegetals
 • Focs d’esbarjo
 • Fogonets de gas

Nivell 2: Perill alt/molt alt – Estan regulades o suspeses la major part d’activitats amb risc d’incendi. A les restriccions del nivell 1 del Pla Alfa, s’hi sumen activitats com ara:

 • Pirotècnia
 • Castell de focs
 • Barbacoes

També es regulen les tasques agrícoles.

Nivell 3: Perill molt alt/extrem – Suspeses totes les activitats de risc, amb algunes excepcions d’activitats essencials, com per exemple les agrícoles, que estan regulades. Algunes de les activitats prohibides són:

 • Qualsevol tipus de foc
 • Fumar en terreny forestal
 • L’acampada lliure
 • Falles o torxes
 • Bufadors
 • Radials
 • Globus Aerostàtics
 • Caçar

Nivell 4: Amb l’activació del nivell 4 del Pla Alfa, es poden restringir els accessos als espais naturals amb l’objectiu disminuir el risc que es produeixi un incendi i protegir les persones evitant que estiguin en un espai natural en cas de declarar-se un foc.

També es poden dictar mesures extraordinàries com ara la restricció d’activitats de lleure, la circulació motoritzada o l’obra pública, entre d’altres.